AIA ISSARA PRESTIGE PLUS (UNIT LINKED)

💎💎💎💎💎

สร้างมรดก 10 ล้านบาท ด้วยเบี้ยเพียงหลักพันบาทต่อเดือน

เอไอเอ มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคน มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

🚩 มรดก ทุนประกันชีวิต 10 ล้านบาท และบวกมูลค่าพอร์ตหน่วยลงทุน

( ตัวอย่าง กรณีเสียชีวิต รับ 10 ล้าน พอร์ตมูลค่า ณ ปีที่ 20 ของกรมธรรม์ มูลค่า 6 ล้าน รับมรดกตกทอด 16 ล้านบาท ) ***

☺ เบี้ยปกติอยู่ที่ 200,000 บาทต่อปี*

💰 พิเศษเลือกชำระได้ที่ 43,478 บาท/ปี เท่านั้น! (ประหยัดกว่า 78%)

💰 หรือ ชำระเพียง 3,623 บาทต่อเดือนเท่านั้น (คุ้มครอง 2,760 เท่า/เดือน)

✅ สามารถผ่อนชำระรายเดือนได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย

👍 นำไปลดหย่อนภาษีได้ 32,390 บาท**

🌏 คุ้มครองครอบคลุมทั่วประเทศไทย

👍 เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

👍 รับส่วนลดพิเศษ ค่า Cost In Insurance

👍 รับสิทธิพิเศษโครงการ AIA PRESTIGE CLUB

📌 เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ เสาหลักของบ้าน ผู้ที่ห่วงถึงคนข้างหลังลูกน้อย หรือผู้มีภาระหนี้สิน ไม่ต้องการให้เป็นภาระทายาท

❗ ยิ่งสูงอายุ เบี้ยจะยิ่งสูงขึ้นมากๆ หากมาทำในช่วงอายุที่สูง แต่ก็ได้รับความคุ้มครอง 10 ล้านเท่าเดิม

* คำนวณเบี้ยจากเพศ หญิง อายุ 31 ปี เพศและอายุ เบี้ยจะแตกต่างกัน

** สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ทุกปีแต่ละปีจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่า ธรรมเนียมและ ค่า Cost of Insurance

*** ตัวอย่างผลตอบแทน 5%ต่อปี ของกองทุน ณ ปีที 20 ของปีกรมธรรม์ เป็นตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ ไม่การันตีผลตอบแทน อาจได้มากกว่า หรือ น้อยกว่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้ กดเพิ่มเพื่อน Line

เพิ่มเพื่อน

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

สัญญา ชื่อ AIA ISSARA PRESTIGE PLUS (UNIT LINKED)

Issara AIA_Prestige Plus

🚩เป็นประกันควบการลงทุน Unit Linked (เบี้ยประกันภัยหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวม)

🚩เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

🚩โอกาสได้รับผลตอบแทนตามมูลค่าหน่วยลงทุน โดยไม่การันตีผลตอบแทน

✅ มีคำแนะนำสำหรับส่วนลดค่า Cost of Insurance ในโปรแกรม AIA Vitality สำหรับดูแลสุขภาพ

🎉 ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับทีมของเรา

😊 เสียงจากลูกค้า ที่ให้ทีมเราดูแล

จุดเด่นของทีมเรา

   💪 เราทำงานเป็นทีม ทีมของเรามีทั้ง แพทย์ พยาบาล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำหากมีปัญหาทางด้านสุขภาพของคุณ ในยามเจ็บไข้ เจ็บป่วย จนถึงการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ขั้นตอนการเคลมค่าใช้จ่าย ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ทางเรามีความเป็นมืออาชีพทางด้านนี้โดยตรง รวมไปถึงออกแบบเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ตามความเหมาะสมสำหรับความต้องการของลูกค้า และให้ความอุ่นใจได้ปรึกษาแพทย์สุขภาพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อเป็นลูกค้าให้ทางเราดูแล

🎉  บริการหลังการขาย อีกจุดเด่นของเรา ทีมของเราไม่ทิ้งลูกค้า   ดูแลอย่างสม่ำเสมอ หากติดปัญหาด้านสุขภาพใดๆ ในยามเจ็บป่วย ขับขัน เปรียบเสมือน มีแพทย์และพยาบาล เป็นที่ปรึกษาส่วนตัว  สามารถติดต่อทางเราได้ทันที

ทีมของเรา

ตัวแทนประกันชีวิตและผู้แนะนำการลงทุน

Life insurance agent No.6501055101

IC License No.118069

คุณ เจริญพงษ์ ศรีคง

ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาด้านการเงิน

Life insurance agent No.6201086224

IC License No.118014

🥇คุณวุฒิ MDRT 2022-2024

คุณ รัฎฐิยา ชัยชนะ

ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาด้านการเงิน

Life insurance agent No.6401038650

IC License No.012217

 🥇คุณวุฒิ MDRT 2022-2024

คุณ กชพร ชัยชนะ

ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ 

นายแพทย์ดิเรก อกิญจนานนท์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้ กดเพิ่มเพื่อน Line

เพิ่มเพื่อน
Issara AIA_Prestige Plus

AIA ISSARA PRESTIGE PLUS (UNIT LINKED)

วางแผนปกป้องความมั่งคั่ง อย่างมั่นคง

🚩 คุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) 
ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีพอหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

 💰 ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิต
 เพิ่ม/ลด ความคุ้มครอง เพิ่ม/ถอน
 เงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

📌 เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง 

เบี้ยประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูก นำไปลงทุนผ่านกองทุนรวม  ที่ได้รับการเลือกสรรโดย AIA

💰 ส่วนลดค่าการประกันภัย (COI)*
รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐานและสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน
สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

😀 ลดหย่อนภาษีได้***
ค้าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎหมายกำหนด

Issara AIA_Prestige Plus

AIA InvestPro

ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย สะดวก และมั่นคง ผ่านบริการ AIA InvestPro

Issara AIA_Prestige Plus

AIA Asset Allocation Funds

Issara AIA_Prestige Plus

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย และเงื่อนไขการรับประกันภัย

Issara AIA_Prestige Plus

สิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย

Issara AIA_Prestige Plus
Issara AIA_Prestige Plus
Issara AIA_Prestige Plus

ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

Issara AIA_Prestige Plus

สิทธิของผู้เอาประกันภัย และ คำเตือน

Issara AIA_Prestige Plus
Issara AIA_Prestige Plus
เว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นโดย นายเจริญพงษ์ ศรีคง
ไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูล Official WEBSITE ตาม LINK ด้านล่างครับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ตอนนี้ กดเพิ่มเพื่อน Line

เพิ่มเพื่อน
Share