🔥🔥🔥🔥🔥

👍 ประกันออมทรัพย์ ใหม่ ! ล่าสุด ลดหย่อนภาษี ปี 2566 และ รับเงินเกษียณ

❗ และขายทุนเอาประกันแบบจำกัด หมดแล้วหมดเลย ❗

📍 รับเงินเกษียณเดือนล่ะ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน ยามเกษียณตอนอายุ 60-99 ปี*

🚩ด้วยประกันแบบออมทรัพย์ AIA Saving Sure 😊

👍 รวมเงินคืนสูงสุด 820% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

💰 ชำระเพียงแค่ 10 ปี เท่านั้น คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี!

💰 รับเงินเกษียณอายุ 60-99ปี

📍 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท**

 ✅ ประหยัดภาษีได้ที่ 16,500 บาทต่อปี (คำนวนจากฐานภาษี 20%)*

❗ เป็นประกันออมทรัพย์ AIA แบบใหม่ ออกมาแบบจำกัดการขายเพียงทุน 700ล้านบาท ทั่วประเทศ

👍 เป็นแผนเหมาะสำหรับลดหย่อนภาษี ปี 2566 และได้เงินเกษียณไปถึงอายุ 99 ปี

🌏 คุ้มครองครอบคลุมทั่วประเทศไทย

*ตัวอย่างคำนวณทุนประกัน 1 ล้านบาท เพศหญิง อายุ 30 ปี
**เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อน Line

แจ้ง AIA Saving sure

เพิ่มเพื่อน

   ❤  รายละเอียดตัวอย่างแบบประกัน AIA Saving Sure  ❤

👉 เพศ หญิง อายุ 30 ปี ต้องการ รับเงินเกษียณ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน 

👉 ต้องการลดหย่อนภาษี 100,000 บาท

 ✅ ประหยัดภาษีได้ที่ 16,500 บาทต่อปี (คำนวนจากฐานภาษี 20%)

💰 จากการคำนวณทุนเอาประกัน อยู่ที่ 1,000,000 บาท

🚩 ทุน 1 ล้าน เบี้ยที่ต้องชำระ 221,040 บาท/ปี

🚩 ชำระ 10 ปี เบี้ยรวมอยู่ที่ 2,210,400 บาท

👍 พอถึง อายุ 60-65 ปี รับเงินเกษียณ ปีล่ะ 120,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท (12% ของทุน  1 ล้านบาท)

👍 พอถึง อายุ 66-70 ปี รับเงินเกษียณ ปีล่ะ 140,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 11,666 บาท (14% ของทุน  1 ล้านบาท)

👍 พอถึง อายุ 71-75 ปี รับเงินเกษียณ ปีล่ะ 160,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 13,333 บาท (16% ของทุน  1 ล้านบาท)

👍 พอถึง อายุ 76-80 ปี รับเงินเกษียณ ปีล่ะ 180,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท (18% ของทุน  1 ล้านบาท)

👍 พอถึง อายุ 81-85 ปี รับเงินเกษียณ ปีล่ะ 200,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 16,666 บาท (20% ของทุน  1 ล้านบาท)

👍 พอถึง อายุ 86-90 ปี รับเงินเกษียณ ปีล่ะ 220,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 18,333 บาท (22% ของทุน  1 ล้านบาท)

👍 พอถึง อายุ 91-95 ปี รับเงินเกษียณ ปีล่ะ 240,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท (24% ของทุน  1 ล้านบาท)

👍 พอถึง อายุ 96-98 ปี รับเงินเกษียณ ปีล่ะ 260,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 21,666 บาท (26% ของทุน  1 ล้านบาท)

✅ อายุ 99 ปี รับเงินทุน ประกัน 1 ล้าน บาท

 ✅ รวมเงินคืนทั้งสิ้น 8,200,000 บาท (820%  ของทุน 1 ล้านบาท)

🚩 ชำระ 10 ปี เบี้ยรวมเพียง 2,210,400 บาท

 ✅ ส่วนต่างจากเบี้ยชำระถึง เกือบ 6 ล้านบาท (5,989,600 บาท)

📌ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

จะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนในข้อใดข้อหนึ่งจะมากกว่า

• ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ

• เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ

• ร้อยละ 105 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวด ที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)

🎉 ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับทีมของเรา

😊 เสียงจากลูกค้า ที่ให้ทีมเราดูแล

จุดเด่นของทีมเรา

   💪 เราทำงานเป็นทีม ทีมของเรามีทั้ง แพทย์ พยาบาล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำหากมีปัญหาทางด้านสุขภาพของคุณ ในยามเจ็บไข้ เจ็บป่วย จนถึงการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ขั้นตอนการเคลมค่าใช้จ่าย ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ทางเรามีความเป็นมืออาชีพทางด้านนี้โดยตรง รวมไปถึงออกแบบเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ตามความเหมาะสมสำหรับความต้องการของลูกค้า และให้ความอุ่นใจได้ปรึกษาแพทย์สุขภาพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อเป็นลูกค้าให้ทางเราดูแล

🎉  บริการหลังการขาย อีกจุดเด่นของเรา ทีมของเราไม่ทิ้งลูกค้า   ดูแลอย่างสม่ำเสมอ หากติดปัญหาด้านสุขภาพใดๆ ในยามเจ็บป่วย ขับขัน เปรียบเสมือน มีแพทย์และพยาบาล เป็นที่ปรึกษาส่วนตัว สามารถติดต่อทางเราได้ทันที

ทีมของเรา

ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาด้านการเงิน

Life insurance agent No.6201086224

IC License No.118014

🥇คุณวุฒิ MDRT 2022-2024

คุณ รัฎฐิยา ชัยชนะ

ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาด้านการเงิน

Life insurance agent No.6401038650

IC License No.012217

 🥇คุณวุฒิ MDRT 2022-2024

คุณ กชพร ชัยชนะ

ตัวแทนประกันชีวิตและผู้แนะนำการลงทุน

Life insurance agent No.6501055101

IC License No.118069

คุณ เจริญพงษ์ ศรีคง

ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ 

นายแพทย์ดิเรก อกิญจนานนท์

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อน Line

เพิ่มเพื่อน

AIA Saving Sure (Non Par)
เอไอเอ เซฟวิ่ง ชัวร์ (ไม่มีเงินปันผล)

ตัวช่วยการออมในรูปแบบประกันเพื่อให้มีรายได้เป็นประจำสม่ำเสมอเลี้ยงดูตัวเองในอนาคต
โดยเฉพาะในช่วงวัยเกษียณ
AIA Saving Sure (Non Par) ชำระเบี้ยฯ เพียง 10 ปี
พร้อมรับเงินจ่ายคืนรายงวดการันตีต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 60 ปี จนถึง อายุ 98 ปี
และเงินครบกำหนดสัญญารวมสูงสุด 820%
พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
อีกทั้งยังสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี พร้อมรับความคุ้มครองยาว ถึง อายุ 99 ปี

เงินจ่ายคืนรายงวด1
บริษัทจะจ่ายเงินคืนรายงวดในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

เงินครบกำหนดสัญญา

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)

กรณีเสียชีวิต

จะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนในข้อใดข้อหนึ่งจะมากกว่า
• ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
• เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
• ร้อยละ 105 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืนรายงวด ที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)
ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยและเงินจ่ายคืน รายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ทั้งนี้
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์

บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก
หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี
จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้น เบี้ยประกันภัย WP

เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ

เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด2

ผลประโยชน์ กรณี เสียชีวิต1

เท่ากับ จำนวนใดจำนวนหนึ่งที่มากกว่าระหว่าง

1) 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
2) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
3) 105% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยจำนวนเงินจ่ายคืน
รายงวดที่บริษัทได้จ่ายแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)
ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยและเงินจ่าย
คืนรายงวดก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงตามสัดส่วน

รวมเงินคืนสูงสุด 820%1 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

1 หากผ้เอาประกันภัยมีหนี้สินใดๆ คงค้างตามกรมธรรม์ บริษัทมีสิทธิหักจำนวนหนี้สินดังกล่าว
ออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พึงจ่ายก่อน
2 ในกรณีคงเงินจ่ายคืนรายงวดสะสมไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี)
ตามที่บริษัทประกาศกำหนด โดยสามารถตรวจสอบได้ที่
https://www.aia.co.th/th/help-support/policy-services/yield
3 เงินครบกำหนดสัญญา หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตัวอย่าง

คุณเหมยลี่ อายุ 35 ปี พนักงานประจำ ระดับผู้จัดการบริษัทเอกชน โสด ไม่มีภาระทางการเงิน แต่ยังขาดวินัยในการวางแผนการออม
จึงมองหาตัวช่วยในการออม เพื่อให้มีรายได้ประจำสม่ำเสมอ เลี้ยงดูตัวเองในอนาคต โดยเฉพาะเงินไว้ใช้ยามเกษียณ
เพื่อให้คุณเหมยลี่ได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ จึงแนะนำแบบประกันชีวิต AIA Saving Sure (Non Par) ที่ชำระ เบี้ยประกันเพียง 10 ปี พร้อมรับเงินจ่ายคืนรายงวดการันตีต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 60 – 98 ปี และเงินครบกำหนดสัญญารวมสูงสุด 820% ให้แก่คุณเหมยลี่ อีกทั้งยังสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
การคำนวณผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิต
ตัวอย่าง : หญิง อายุ 35 ปี เลือกทุนประกันชีวิต 400,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี 101,508 บาท

สรุปผลประโยชน์ตลอดสัญญา

• เงินจ่ายคืนรายงวด1 รวม 720% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 2,880,000.00 บาท
• เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมรับตลอดสัญญา 400,000.00 บาท
กรณีรับเงินจ่ายคืนรายงวด1 สะสมไว้กับบริษัท ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ย 1.25% 3,559,492.40 บาท
กรณีรับเงินจ่ายคืนรายงวด1 สะสมไว้กับบริษัท ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ย 1.50% 3,720,748.85 บาท

เว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นโดย นายเจริญพงษ์ ศรีคง
ไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูล Official WEBSITE ตาม LINK ด้านล่างครับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม กดเพิ่มเพื่อน Line หรือโทร 086-4127257

เพิ่มเพื่อน
Share